Τετάρτη, Φεβρουαρίου 15, 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - ΥΠΠΟ - Το Υπουργείο Πολιτισμού προκηρύσσει τους διαγωνισμούς του Κρατικού Βραβείου Θεατρικού Έργου για το 2006


Αθήνα, 07.02. 2006


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Πολιτισμού δια του Τμήματος Θεάτρου της Διεύθυνσης Θεάτρου και Χορού, προκηρύσσει τους διαγωνισμούς του Κρατικού Βραβείου Θεατρικού Έργου για το 2006, ως εξής:

Α΄. - Κρατικό Βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου

Για το Κρατικό Βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου μπορεί να υποβάλει θεατρικό έργο οιοσδήποτε.

Χρηματικά έπαθλα

Α' Βραβείο, 9.000 ευρώ
Β' Βραβείο, 5.000 ευρώ
Γ' Βραβείο, 3.000 ευρώ


Β΄. - Κρατικό Βραβείο για νέους θεατρικούς συγγραφείς

Στο διαγωνισμό αυτό συμμετέχουν μόνο νέοι θεατρικοί συγγραφείς. Στην έννοια του νέου θεατρικού συγγραφέα περιλαμβάνονται εκείνοι, θεατρικό έργο των οποίων δεν έχει στο παρελθόν ανεβεί στην σκηνή από επαγγελματικό θίασο ή παρουσιαστεί στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο ή δεν έχει βραβευθεί από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού ή άλλη Επιτροπή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Χρηματικά έπαθλα

Α' Βραβείο, 8.000 ευρώ
Β' Βραβείο, 5.000 ευρώ
Γ' Βραβείο, 3.000 ευρώ


Γ΄. - Κρατικό Βραβείο συγγραφής παιδικού θεατρικού έργου

Χρηματικά έπαθλα

Α' Βραβείο, 8.000 ευρώ
Β' Βραβείο, 5.000 ευρώ
Γ' Βραβείο, 3.000 ευρώ


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. - Τα προς βράβευση έργα δύνανται να ανήκουν σ’ όλα τα είδη της Δραματικής Τέχνης. Τα έργα αυτά πρέπει να μην έχουν εκδοθεί ή ανεβασθεί στο Θέατρο ή την Τηλεόραση και να μη έχουν μεταδοθεί από το Ραδιόφωνο.
2. - Τα υποβαλλόμενα έργα μπορεί να είναι και μονόπρακτα.
3. - Έργο που κρίθηκε άπαξ από την Επιτροπή ή άλλη Επιτροπή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα δεν μπορεί να υποβληθεί προς κρίση. 4. - Οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν μέρος με την υποβολή ενός και μόνον έργου και σε μία μόνο από τις παραπάνω περιπτώσεις.
5. - Τα έργα υποβάλλονται με αίτηση με ψευδώνυμο, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα στην Δ/νση Θεάτρου και Χορού, Τμήμα Θεάτρου (Μπουμπουλίνας 20 106 82 Αθήνα).
6. - Το πραγματικό ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου του συγγραφέα θα περιέχονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα συνοδεύει την αίτηση. Η τυχόν αναγραφή στην αίτηση ή στα αντίτυπα του έργου του πραγματικού ονόματος και όχι του ψευδωνύμου συνιστά λόγον ακυρότητος της συμμετοχής στο διαγωνισμό.
7. - Στην αίτηση συμμετοχής ο ενδιαφερόμενος αναφέρει με σαφήνεια σε ποιόν από τους διαγωνισμούς συμμετέχει, αλλιώς η συμμετοχή του στον διαγωνισμό είναι άκυρη και το έργο του δεν παραπέμπεται στην Επιτροπή.
8. - Σε περίπτωση που έργο βραβευθέν σε οιονδήποτε από τους τρεις διαγωνισμούς παρουσιασθεί από σκηνής από επιχορηγούμενο θίασο, είναι δυνατή ειδική οικονομική ενίσχυση του θιάσου αυτού από το ΥΠΠΟ.
9. - Μετά την υποβολή των έργων δεν επιτρέπεται ν' αποσύρει ο συγγραφέας το έργο του.
10. - Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε έναν από τους παραπάνω διαγωνισμούς εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις θα δίδονται στα τηλ.

210-8201736 και 210-8201737.

Την είδηση βρήκα στο ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
_________________________________
ΣΗΜ. Σε επόμενο ποστ θα γράψω ΟΔΗΓΙΕΣ για να πάρετε βραβείο, όχι δηλαδή τι να γράψετε, αλλά... ΤΙ ΝΑ ΜΗ ΓΡΑΨΕΤΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: